Kalite Politikamız

Kalite politikamız, eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, kurumumuzdan hizmet alan müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılamak, memnuniyetlerini sağlamaktır. Stratejik plan ile TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları ve uygulanabilir tüm şartlarla güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve etkinliğini artırmaktır.

Çevre Politikamız

Sarp Intermodal olarak amacımız faaliyetlerimizin tüm aşamalarında atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamaktır. Bununla birlikte doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve iş birliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

İSG Politikamız

Faaliyetlerimizin bütün aşamalarında sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturarak güvenlik performansımızı artırmak, takım ruhu ile İSG hedeflerimiz doğrultusunda tüm çalışanların eğitimini ve katılımını sağlayarak risk ve kaza oluşumunu azaltmak, yürürlükte bulunan yasa ve mevzuatlarla uyum içerisinde sürekli iyileşmeyi gerçekleştirmektir.