Etik Kurallar

Sarp Intermodal tüm faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.

Sarp Intermodal; çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde şeffaf ve açıktır. Tüm faaliyetlerinde anlaşılır ve doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.

Din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Tüm çalışanları herkese adil ve eşit davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır.

Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez. Bu türden özel bilgiler yetkisi olan kişiler tarafından Etik Kurallar çerçevesinde kullanılabilir.

Sarp Intermodal tüm faaliyetlerini yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yürütür. Yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, uyum için gerekli tedbirleri alır.