İNTERMODAL TAŞIMACILIK 10 YIL İÇİNDE SEKTÖRÜ DOMİNE EDECEK // UNIBUSINESS DERGİSİ

Yüklerin aynı taşıma birimi içinde, birden fazla taşıma modeli kullanılarak varış noktasına ulaştırıldığı intermodal taşımacılık, lojistik pazarında etkisini göstermeye başladı. Ekonomik, çevreye saygılı ve güvenli taşıma modeli olan intermodal taşımacılığın Türk taşımacılık sektöründeki payının henüz yüzde 1,5 civarında olduğunu söyleyen Sarp Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay, bu taşımacılık modunun önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde sektörü domine edebilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.